Wij verdelen de rest!


Voedselbank Dordrecht

Ook uw bijdrage helpt!

Over de Voedselbank Dordrecht

Voedselbank Dordrecht is een stichting met de volgende doelstellingen:

  • Het inzamelen en gratis verstrekken van verkregen voedsel aan de armste mensen in Dordrecht en omstreken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  • De stichting beoogt het algemeen nut.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.
  • De stichting tracht haar doel uitsluitend met vrijwilligers te verwezenlijken.

Voedselbank Dordrecht is aangesloten bij de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland (www.voedselbankennederland.nl) en is daarmee gebonden aan de voorwaarden die bij dit lidmaatschap horen.

En wie ontvangen een pakket?

De hulp van de Voedselbank is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen en is in principe tijdgebonden. Hulp kan worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering.Aanmelding dient plaats te vinden door een hulpverlenende instantie (maatschappelijk werk, specialistische thuiszorg, diakonie, riagg, vluchtelingenhulp etc.). Particulieren kunnen zich niet zelf rechtstreeks aanmelden. In Dordrecht delen we rond de 350 pakketten uit aan onze klanten. Dit zijn gezinnen die zo weinig te besteden hebben dat ze onvoldoende geld hebben voor hun eigen maaltijden. Het beschikbare inkomen wordt getoetst aan landelijke richtlijnen, kort gezegd maximaal 200 euro voor eten, kleding, verjaardagen, enz per maand voor een alleenstaande. Met de aanhoudende crisis blijft de hulp van de Voedselbank noodzakelijke voor onze doelgroep.

Privacy

We zijn ons zeer bewust van de gevoeligheid van de gegevens die we gebruiken. In ons privacystatement is te lezen hoe we met gegevens omgaan.

Overige informatie:

Bankrelatie: NL29RABO 0126220395
Voedselbank Dordrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24396329
Aangemerkt door de Belastingdienst als ANBI RSIN nummer 816148545