Wij verdelen de rest!


Voedselbank Dordrecht

Ook uw bijdrage helpt!

Geweldige steun en giften

Dank aan Lions, Grote Kerk, Kerken van Dordrecht en ING

Wij bedanken de volgende sponsoren voor hun geweldige steun/giften:

Lions
In maanden van voorbereiding hebben de leden van Lions Host zich het vuur uit de sloffen gelopen om sponsoren te vinden voor het Kerstgala. Als één van de goede doelen stond Voedselbank Dordrecht voor een bijdrage in de aanschaf van een koel- en vriesruimte in de picture. Wij werden met € 10.000 verblijd. Onze waardering voor het vele werk van de Lionsleden die deze bijdrage mogelijk maakten is groot.
Grote Kerk
Zo hebben in dezelfde tijd een fiks aantal vrijwilligers van de Grote Kerk Dordrecht zich ook dit jaar bezig gehouden met de verkoop van erwtensoep en glühwein op de kerstmarkt. Dit heeft het schitterende bedrag van € 2.020 opgebracht. Tijdens de kerstmarkt heeft de Grote Kerk de toiletten weer opengesteld voor gebruik, de toilet “dames en heren” telden aan het eind van de kerstmarkt € 2.142,09 uit hun mandje. Vooral dank zij de keurige schoonmaak acties tussendoor, ziet u wat een schoon toilet in de mand kan brengen. Wij danken al deze vrijwilligers voor hun
fantastische inzet.
Kerken van Dordrecht
De kerken van Dordrecht hebben zichzelf met een totaal bedrag van € 23.300 ruim overtroffen. In 2013 werd dit fraaie bedrag vanuit de kerken op de bankrekening van Voedselbank Dordrecht bijgeschreven.
ING
Op vrijdag 20 december mocht de penningmeester van de Voedselbank € 2.000 in ontvangst nemen in de ING vestiging aan de Joh. De Witstraat. De ING bank had een verbouwing achter de rug en stelde middels een actie € 2.000 beschikbaar voor de Voedselbank.

Als bestuur danken wij deze en de vele andere vaak anonieme sponsoren voor hun bijdrage, die het ons mogelijk maakten in 2013 de distributie hal aan de Provincialeweg 84 in te richten en tevens ons werk te kunnen doen.

Klik hier voor meer nieuws!