Wij verdelen de rest!


Voedselbank Dordrecht

Ook uw bijdrage helpt!

Jaarverslagen

Jaaroverzicht 2018

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Jaaroverzicht 2017

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

Jaaroverzicht 2016

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Jaaroverzicht 2015

Jaarverslag 2015 

Jaarrekening 2015 

Jaaroverzicht 2014

Jaaroverzicht 2014 

Kascontrole VB 2014

Jaaroverzicht 2013

Jaarverslag Voedselbank Dordrecht 2013

Jaarrekening 2013

Bijlage bij jaarrekening 2013

Recent hebben wij ons jaarverslag en de financiële verantwoording gepubliceerd. Voor vragen over deze documenten kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@voedselbankdordrecht.nl.