Wij verdelen de rest!


Voedselbank Dordrecht

Ook uw bijdrage helpt!

Afscheid Jannie van der Loos

afscheid jannieDORDRECHT – De Voedselbank Dordrecht, sinds kort zelfstandig opererend en in die korte tijd al de felbegeerde groene status kreeg toebedeeld van de Houwers Groep Hygiënekeur, wisselde afgelopen vrijdag van voorzitter. Onder het genot van een hapje en drankje en temidden van de medewerkers, die allen vrijwilliger zijn.

Jannie van der Loos kreeg bij monde van zowel Edith van der Reijden als Willie van Wensen lovende woorden te horen voor de manier waarop ze de afgelopen jaren tezamen met de enthousiaste vrijwilligers de Voedselbank Dordrecht gemaakt heeft tot wat het nu is. Edith: “Vooral het laatste jaar was een 5-voudig tropenjaar”, daarmee doelend op de enorme klus die ze geklaard hebben door voortaan zelfstandig te functioneren los van de Voedselbank Rotterdam. “Intussen zijn we zo ver dat we zelfs al de groene status hebben bereikt en dat is echt een unicum in zo’n korte tijd”, vult bestuurslid Jan Flach aan.

Vanaf nu neemt Matthijs van Muien het voorzitterschap op zich : “Ik zie het als een mooie eerbare functie”, zegt hij. “We zijn heel blij met de al aanwezige sponsors, zoals De Plus Supermarkt die ons de komende zomer in natura sponsort, maar tegelijk zijn we steeds op zoek naar nieuwe sponsors. Wekelijks ontvangen we 330 cliënten die we graag voorzien van een goed gevuld voedselpakket, we zien de schappen echter steeds leger worden. Ook kunnen we nog vrijwilligers en stagiaires in allerlei functies gebruiken”, besluit hij zijn oproep.

via De Stem van Dordt | dé Weekkrant.