Wij verdelen de rest!


Voedselbank Dordrecht

Ook uw bijdrage helpt!

Mooie schenking van Wissner Bosserhoff van 1500 euro

Vrijdag 15 januari overhandigde manager Erkan Sahin van Wissner-Bosserhoff, leverancier van bedden aan ziekenhuizen en verpleeghuizen een cheque ter waarde van 1500 euro aan de voedselbank.

Het personeel heeft ervoor gekozen dit jaar geen kerskaarten te versturen, waardoor dit bedrag overbleef. “Er is gekozen voor de Voedselbank omdat zij zich vrijwillig inzet voor een doelgroep die het hard nodig heeft. Het is mooi dat we als bedrijf een steentje kunnen bijdragen, aldus Erkan Sahin namens WIBO.”

We zijn zeer verheugd over deze fantastische bijdrage en het personeel van WIBO hier erg dankbaar voor. GK1_6561