Wij verdelen de rest!


Voedselbank Dordrecht

Ook uw bijdrage helpt!

Teamleider intake en evaluatie

Teamleider Intake & evaluatie m/v

De Voedselbank deelt voedsel uit aan mensen die hier recht op hebben. Daarvoor is een richtlijn ontwikkeld. Het team I&E zorgt voor het aanvraag, toekennings-en evaluatieproces dat klanten van de Voedselbank doorlopen en worden hier administratief in ondersteund door de afdeling P&O.

Wij zoeken

Positie: de teamleid(er)(ster) I&E valt onder de verantwoordelijkheid van de algemeen coördinator(bestuurslid)

Bevoegdheden: Teamleid(er)(ster) I&E is bevoegd tot het verwerken van cliëntgegevens in het administratief systeem. De teamleider heeft regelmatig overleg met de teamleider administratie bij besluiten over voorstellen tot wijzigingen van de processen waarvoor hij/zij verantwoordelijk zijn.

De teamleid(er)(ster)

 • houdt contact met zijn/haar medewerkenden
 • Zorgt voor de teamvergaderingen
 • Is aanwezig bij vergaderingen van alle teamleid(ers)(sters)
 • 2 dagdelen aanwezigheid –  flexibel inzetbaar

Wij bieden

 • Inwerkperiode en een portfolio met procedures
 • We werken met een 3 maandelijks rooster

Aanvullende informatie

 • De teamleid(er)(ster) I&E is verantwoordelijke voor het verwerken en beoordelen van een aanvraag van een klant. Dat doet hij door de richtlijnen van de Voedselbank toe te passen.
 • De teamleid(er)(ster) I&E is verantwoordelijk voor de evaluatie van een klant, en voert in die hoedanigheid evaluatiegesprekken en geeft advies.
 • De teamleid(er)(ster) is verantwoordelijk voor het bewaken van de privacy van klanten.
 • De teamleid(er)(ster) dient zich klantvriendelijk (een goede mix tussen zakelijk en menselijk) op te stellen en rekening te houden met de problemen van de doelgroep.
 • De teamleid(er)(ster) is medeverantwoordelijk voor een prettige en open werksfeer.

 

Voor vragen over de vacature kunt u mailen naar info@voedselbankdordrecht.nl