Wij verdelen de rest!


Voedselbank Dordrecht

Ook uw bijdrage helpt!

Voedselpakket aanvragen?

Aanvragen

Via een hulpverlenende organisatie zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, thuiszorg, riagg enz.,  kan een gezin bij ons worden aangemeld door middel van een aanmeldingsformulier (bijlage) of via de email of fax. Het is de bedoeling dat de ontvanger op een door ons aangegeven dag en lokatie het pakket zelf komt ophalen. Dit gebeurt op verschillende dagen bij zogenaamde verdeelpunten. In uitzonderingsgevallen kan er thuis bezorgd worden, in overleg met het verdeelpunt of met de Voedselbank zelf. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning zijn criteria opgesteld (bijlage). De aanmeldende organisatie beoordeelt of iemand binnen deze criteria valt. Er zal regelmatig een evaluatie plaatsvinden om te zien of voortzetting nog nodig of noodzakelijk is.

 

Criteria voedselpakket:

De normen
Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. Ze zijn expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Daar zijn er zoveel van dat de Voedselbank onmogelijk al die mensen van een pakket zou kunnen voorzien en derhalve zou toekenning al snel tot willekeur leiden.
Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het  besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks over houden voor voeding, kleding e.d. dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden per 1 januari 2019 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.

We waken met de groots mogelijke zorg over de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Hun gegevens worden niet aan anderen ter beschikking worden gesteld of ter inzage gegeven.
De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, verbindt zich hieraan.
De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen voor het geval de uitdelende instantie of persoon haar taak niet meer kan of wil verrichten, om vast te kunnen leggen tot wanneer de hulp naar verwachting noodzakelijk is en als verantwoording ten opzichte van sponsors en andere belanghebbenden wat er met de ingezamelde goederen gebeurt.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande tekst vragen hebben,
dan kunt u mailen naar: aanvragen@voedselbankdordrecht.nl

DSCN1188

Aanvraagformulier voedelpakket

Download hier het aanvraagformulier

Nieuwe aanvragen kunnen gestuurd worden naar:

Per post:
Voedselbank Dordrecht
Postbus 8001
3301CA Dordrecht

Per mail:
aanvragen@voedselbankdordrecht.nl

Voor inhoudelijke vragen over een aanvraag kunt u bellen met de Voedselbank Dordrecht,

Tel:(078)204 8090

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.