Wij verdelen de rest!


Voedselbank Dordrecht

Ook uw bijdrage helpt!

Wie wil er passagieren?

Het vakantieschip van het Nederlandse Rode Kruis, de J. Henry Dunant, meert per jaar gemiddeld een keer of 3, 4 af aan de Buiten Walevest in Dordrecht.
De gasten hebben dan ‘s – middags de gelegenheid om, afhankelijk van de weersomstandigheden,  Dordrecht te gaan bezoeken, een terrasje te pikken, te winkelen of andere leuke dingen te doen. Zij worden hierin begeleid door een aantal vrijwilligers van de boot maar ook door vrijwilligers van onze eigen afdeling.

Lange tijd hebben we kunnen beschikken over een vaste groep van mensen die bij deze leuke activiteit hielpen. Helaas zijn er door allerlei omstandigheden mensen afgevallen en is er behoefte aan nieuwe vrijwilligers.
Als je het leuk vindt om één of meerdere keren per jaar de gasten van de J.H. Dunant, van wie er een flink aantal in een rolstoel zitten, mee te nemen door Dordrecht meld je dan aan bij onze administratie. De tijdstippen liggen ongeveer tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

De data voor 2015 zijn: 19 maart, 2 juli en 10 december. Deze data zijn onder voorbehoud en afhankelijk van eventuele wijzigingen in het vaarschema. Alvorens je als vrijwilliger aan de slag kunt geeft het Rode Kruis je een training om met een rolstoel te leren omgaan. Dit gebeurt in overleg met degenen die zich hebben aangemeld.
Aanmelden kan via de mail rkad@xs4all.nl of 06-50444932.

Wie doet er mee????

 

Mathy Savelkouls

Afd. Dordrecht

Nederlandse Rode Kruis