Steun de voedselbank met een donatie

Stay Safe en Geef

Voedselbank Dordrecht heeft net als alle organisaties vaste kosten voor huisvesting, vervoer, opslag en administratie.
Ook voor onze vaste kosten zijn we afhankelijk van uw donatie.
We werken alleen met vrijwilligers, dus uw donatie komt direct ten goede aan onze doelstelling.

Via onderstaand formulier kan u aangeven hoeveel u wilt doneren. Betalen gaat via Ideal, dus gebruik de bank naar uw keuze.

Ook is het mogelijk om gewoon geld over te maken. Dit kunt u doen op bankrekening NL29RABO0126220395 t.n.v. Voedselbank Dordrecht.

Wij waarderen alle steun die we krijgen.

BedragWellicht ook interessant voor jou

Sociaal Wijkteam
www.swtdordrecht.nl

Sociale Dienst Drechtsteden 
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Stichting Leergeld Drechtsteden  
www.leergelddrechtsteden.nl

Kledingbank
www.kledingbank-dordrecht.nl

Stichting Urgente Noden 
www.sundrechtsteden.nl

Dagelijks Brood 
www.dordtse-evangelisatie.nl

Huisraad Bank
www.huisraadbank.nl

Geef het Dordt 
www.geefhetdordt.nl

Ruilwinkel Dordrecht
www.letsdordrecht.nl

De Nieuwe Hoop
www.nieuwehoop.nl

Opnieuw & Co
www.opnieuwenco.nl