Wij verdelen de rest!


Voedselbank Dordrecht

Ook uw bijdrage helpt!

Vacatures vrijwilligers

Op dit moment hebben we een vacature voor:

Teamleider hal

Chauffeur

 

Klik op de naam van de functie voor een uitgebreide omschrijving.


Algemene informatie over werken als vrijwilliger bij de Voedselbank Dordrecht.

Bij de Voedselbank Dordrecht werken tientallen vrijwilligers. Iedereen doet zo zijn eigen taak, vanuit verschillende motieven en achtergronden. Het doel dat hen bindt, is dat ze zich willen inzetten voor een groep mensen die het op dit moment niet lukt zelf voldoende voedsel op tafel te zetten. Onze vrijwilligers werken als chauffeur, in een verdeelpunt, bij specifieke acties, als voedselinzamelaar, bij het invullen van de formulieren bij aanvragen enz.

Wat verwachten we van vrijwilligers?
Het werken bij de Voedselbank vereist allereerst het tonen van respect voor de klanten. Dit blijkt uit de algemene houding bij de omgang met klanten, maar ook uit hoe over klanten wordt gesproken. In het samenwerken met andere vrijwilligers is wederzijds respect het uitgangspunt. Mensen vanuit verschillende achtergronden en religies denken en handelen niet altijd gelijk. Je houdt daar dus rekening mee.

Beschikbaarheid
Jezelf opgeven als vrijwilliger betekent dat je voor een langere periode eens per week of per twee weken minimaal 4 uur beschikbaar bent.

Verzekering
Voor alle vrijwilligers is collectief een WA-verzekering afgesloten.

Zie onderstaande bestanden voor meer informatie over het werken als vrijwilliger bij de Voedselbank Dordrecht:

functiebeschrijvingen versie mei 14

vrijwilligersovereenkomst mei 2014

gedragscode mei 2014

Contact mailadres:

U kunt op de vacatures mailen via: vacature@voedselbankdordrecht.nl