Voedsel geven

De Voedselbank Dordrecht koopt geen eten maar zamelt voedseloverschotten in. Zo helpen we verspilling tegen gaan en ondersteunen we de allerarmsten.  

Wil jij voedsel geven of heb je een goed idee hoe we meer voedsel kunnen verzamelen? Mail ons via info@voedselbankdordrecht.nl   

We kunnen voedsel gebruiken dat:

  • Geschikt is voor menselijke consumptie
  • Voorzien is van een TenminsteHoudbaarTot datum die niet verlopen is
  • voorzien is van een geldige TeGebruikenTot-datum


Ook sparen we DE punten. Die kunt u naar ons opsturen. In ruil daarvoor krijgen we koffie van Douwe Egberts voor onze klanten.

Wellicht ook interessant voor jou

Sociaal Wijkteam
www.swtdordrecht.nl

Sociale Dienst Drechtsteden 
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Stichting Leergeld Drechtsteden  
www.leergelddrechtsteden.nl

Kledingbank
www.kledingbank-dordrecht.nl

Stichting Urgente Noden 
www.sundrechtsteden.nl

Dagelijks Brood 
www.dordtse-evangelisatie.nl

Huisraad Bank
www.huisraadbank.nl

Geef het Dordt 
www.geefhetdordt.nl

Ruilwinkel Dordrecht
www.letsdordrecht.nl

De Nieuwe Hoop
www.nieuwehoop.nl

Opnieuw & Co
www.opnieuwenco.nl