Waarom koopt de voedselbank geen eten als ze tekort komen?

De voedselbank heeft twee hoofddoelstellingen geformuleerd:
• het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
• het voorkomen van verspilling van goed voedsel.
Wij zijn dus op zoek naar voedsel dat anders vernietigd zou worden. Als we niet in staat is om een minimaal pakket samen te stellen, hebben we toestemming om incidenteel eten te kopen.

Wellicht ook interessant voor jou

Sociaal Wijkteam
www.swtdordrecht.nl

Sociale Dienst Drechtsteden 
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Stichting Leergeld Drechtsteden  
www.leergelddrechtsteden.nl

Kledingbank
www.kledingbank-dordrecht.nl

Stichting Urgente Noden 
www.sundrechtsteden.nl

Dagelijks Brood 
www.dordtse-evangelisatie.nl

Huisraad Bank
www.huisraadbank.nl

Geef het Dordt 
www.geefhetdordt.nl

Ruilwinkel Dordrecht
www.letsdordrecht.nl

De Nieuwe Hoop
www.nieuwehoop.nl

Opnieuw & Co
www.opnieuwenco.nl