Waarom kun je maar 3 jaar een pakket krijgen, terwijl je situatie nog niet is verbeterd?

Voedselbanken bieden noodhulp! Dit houd in dat we mensen in moeilijke omstandigheden graag willen helpen. Maar het is wel de bedoeling dat ze weer helemaal voor zichzelf kunnen zorgen.
De 3 jaar is gelijk aan de termijn waarbinnen de schuldsanering ook werkt.

Wellicht ook interessant voor jou

Sociaal Wijkteam
www.swtdordrecht.nl

Sociale Dienst Drechtsteden 
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Stichting Leergeld Drechtsteden  
www.leergelddrechtsteden.nl

Kledingbank
www.kledingbank-dordrecht.nl

Stichting Urgente Noden 
www.sundrechtsteden.nl

Dagelijks Brood 
www.dordtse-evangelisatie.nl

Huisraad Bank
www.huisraadbank.nl

Geef het Dordt 
www.geefhetdordt.nl

Ruilwinkel Dordrecht
www.letsdordrecht.nl

De Nieuwe Hoop
www.nieuwehoop.nl

Opnieuw & Co
www.opnieuwenco.nl