Schenken met belastingvoordeel

Kom jij ons team van vrijwilligers versterken?
Heb je meer vragen mail dan naar: vacatures@voedselbankdordrecht.nl
of bel ons: 078-2048090

Geen berichten gevonden!

Wist je dat je belastingvoordeel krijgt als je een donatie vastlegt in een schenkingsovereenkomst? Je schenkt dan jaarlijks een vast bedrag over een periode van 5 jaar of langer. De gift kun je volledig aftrekken bij je belastingaangifte.

Waarom deze manier van geven?

Met een schenkingsovereenkomst draag je structureel bij aan ons doel. Bovendien ontvang je van de Belastingdienst een groot deel van de gift terug. Hulp nodig? We staan graag voor je klaar.

Schenken met belastingvoordeel, zo werkt het

Eenmalige gift
Je kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL21 RABO 0107 1508 24 (ten name van Vereniging van Nederlandse Voedselbanken) onder vermelding van ‘gift’. Je kunt ook het machtigingsformulier op onze site invullen. Jouw gift is aftrekbaar van de belasting binnen het kader van de wet. klik hier voor meer informatie.

Periodieke gift
Als je tenminste vijf jaar achter elkaar hetzelfde bedrag schenkt, is uw gift vanaf de eerste euro volledig aftrekbaar van de belasting. Jouw schenking moet dan wel in een schenkingsovereenkomst of notariële akte worden vastgelegd. Voor meer informatie klik hier.

Wat zijn de voorwaarden?

Niet alle structurele donaties vallen onder de term periodiek schenken. Je komt in aanmerking voor belastingvoordeel als je aan deze drie belangrijke voorwaarden voldoet:

1.De periodieke schenking is schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.
2.De donatie loopt vijf jaar (of langer).
3.De gift is elk jaar hetzelfde bedrag.

Let op: je kunt een overeenkomst alleen aangaan voor toekomstige giften. Donaties die vóór de ingangsdatum van de overeenkomst aan Voedselbanken Nedeland zijn geschonken, rekent de Belastingdienst niet mee.

Hoe ga je een overeenkomst aan?

Een periodieke schenkingsovereenkomst is eenvoudig te regelen en gratis. Stuur ons een berichtje en we gaan het voor u regelen.

Voedselbanken Nederland wil voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt in dat we op een zorgvuldige wijze met persoonsgegevens omgaan en deze op de juiste manier verwerken. Klik hier voor ons privacystatement.

Voor de details van de overeenkomst verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst.