Wij verdelen de rest!


Voedselbank Dordrecht

Ook uw bijdrage helpt!

Welkom

 

 Algemeen

De hulp van de Voedselbank Dordrecht is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen en is in principe tijdgebonden. Dat doen we door mensen/gezinnen, op verzoek van professionele hulpverleners, tijdelijk een wekelijks voedselpakket te verstrekken.

Hulp kan worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering. Hiervoor werkt de Voedselbank Dordrecht  samen met bedrijven en supermarkten. Zij doneren hiervoor hun overschotten die ze, om wat voor reden dan ook, niet meer kunnen verkopen.

Dit levert diverse voordelen op voor alle betrokken partijen.

  • Er gaat geen voedsel verloren.
  • Mensen met weinig geld krijgen eten.
  • En bedrijven kunnen op relatief goedkope wijze van hun overschotten afkomen.

Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en zelfs dat het milieu minder wordt belast. Voedselbank Dordrecht is aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland, de overkoepelende landelijke organisatie van Voedselbanken. Voedselbank Dordrecht werkt alleen met onbetaalde vrijwilligers en is afhankelijk van giften van derden (in geld, natura en in goederen)  om de doelstellingen te realiseren.


Bekijk onderstaande informatie film over de Voedselbank Dordrecht 

AnbiDe Belastingdienst heeft de Voedselbank Dordrecht aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een algemeen nut beogende instelling.

Dit betekent o.a. dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel.
Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl

RSIN nummer 816148545

Actueel

  • Kiwanis Dordrecht schenkt reusachtig bedrag aan de Voedselbank

    Tijdens de week van de armoede werd de voedselbank blij gemaakt met een gift van Kiwanis Dordrecht. De cheque werd uitgereikt in het bijzijn van burgemeester Kolff van Dordrecht, die de verbinding tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven nog eens benadrukte. Serviceclub Kiwanis Dordrecht heeft ons blij gemaakt met een prachtig bedrag dat ze door de verkoop van kerstpakketten bij elkaar hebben gespaard. We hebben de gift gebruikt om een nieuwe bus aan de schaffen. We gebruiken de bus om supermarkten langs te gaan om bij hen voedsel op te halen dat we uitdelen via punten in de wijk. Naast de uitreiking van een cheque plakte de voorzitter van Kiwanis Dordrecht samen met de burgemeester het logo van Kiwanis op de bus.

  • Burgemeester Kolff van Dordrecht brengt werkbezoek aan de Voedselbank

    Burgemeester Kolff bracht een bezoek aan onze hal en ontmoette daar de vrijwilligers van de Voedselbank. Hij nam een kijkje bij het samenstellen van de pakketten. Een van de sponsors van de Voedselbank (Pel 't Lam van de PLUS supermarkten) vertelde hem over de samenwerking met de voedselbank en riep meer bedrijven op restproducten te laten ophalen. De burgemeester eindigde zijn bezoek met het onthullen van de nieuwe bus van de Voedselbank.