Wij verdelen de rest!


Voedselbank Dordrecht

Ook uw bijdrage helpt!

Welkom

 

 Algemeen

De hulp van de Voedselbank Dordrecht is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen en is in principe tijdgebonden. Dat doen we door mensen/gezinnen, op verzoek van professionele hulpverleners, tijdelijk een wekelijks voedselpakket te verstrekken.

Hulp kan worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering. Hiervoor werkt de Voedselbank Dordrecht  samen met bedrijven en supermarkten. Zij doneren hiervoor hun overschotten die ze, om wat voor reden dan ook, niet meer kunnen verkopen.

Dit levert diverse voordelen op voor alle betrokken partijen.

  • Er gaat geen voedsel verloren.
  • Mensen met weinig geld krijgen eten.
  • En bedrijven kunnen op relatief goedkope wijze van hun overschotten afkomen.

Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en zelfs dat het milieu minder wordt belast. Voedselbank Dordrecht is aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland, de overkoepelende landelijke organisatie van Voedselbanken. Voedselbank Dordrecht werkt alleen met onbetaalde vrijwilligers en is afhankelijk van giften van derden (in geld, natura en in goederen)  om de doelstellingen te realiseren.


Bekijk onderstaande informatie film over de Voedselbank Dordrecht 

AnbiDe Belastingdienst heeft de Voedselbank Dordrecht aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een algemeen nut beogende instelling.

Dit betekent o.a. dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel.
Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl

RSIN nummer 816148545

Actueel

  • Verkoeling

    Tijdens de warme dagen kregen we 4000 ijsjes om uit te delen aan onze cliënten. Een mooi gebaar maar wel een uitdaging om ze ongesmolten op de uitdeelpunten te krijgen. Met vereende krachten hebben onze vrijwilligers van de hal, de administratie, de uitdeelpunten en de chauffeurs ervoor gezorgd dat iedereen lekker ijs mee kon nemen naar huis. [caption id="attachment_2059" align="alignleft" width="150"] De ijskar op uitdeelpunt Sterrenburg[/caption] Jan van Genderen, teamleider van Sterrenburg, maakte er met zijn team een echt feest van met een ijskar

  • Voedselbank officieel onderwijsleerbedrijf van Da Vinci College

    Voedselbank Dordrecht en het Da Vinci College zijn sinds 22 februari officieel samenwerkingspartners. Ze ondertekenden deze dag een convenant dat de Voedselbank Dordrecht officieel een onderwijsleerbedrijf en praktijkschool maakt van het Da Vinci College. Via deze link krijgt u een impressie van de ondertekening van het convenant. Studenten aan het Da Vinci College kunnen voortaan praktijkervaring opdoen bij de Voedselbank Dordrecht. Ze lopen er stage en ondersteunen bij projecten en evenementen van de voedselbank. Bovendien is er de mogelijkheid (praktijk)examens af te nemen bij de Voedselbank. De lessen hiervoor geven de docenten voor een groot deel bij de Voedselbank. Het Da Vinci College biedt bijvoorbeeld studenten logistiek de extra mogelijkheid hun certificaat voor heftruckchauffeur te behalen. De scholing en examinering vinden plaats bij de Voedselbank. Michel Molier, sectordirecteur Economie en Ondernemerschap Da Vinci College, is enthousiast over deze mooie samenwerking: “De studenten leren ontzettend veel in een realistische omgeving en deze samenwerking past dan ook heel goed binnen ons hybride leerconcept. We vinden het belangrijk dat onze studenten meer leren dan alleen beroepskennis. Hier maken ze ook kennis met zaken als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De Voedselbank kan de extra inzet van de mbo’ers op zijn beurt heel goed gebruiken. Een duidelijke win-winsituatie.” Ook Matthijs van Muijen, voorzitter van Voedselbank Dordrecht is blij met de samenwerking : “Al vanaf het eerste contact tussen de Voedselbank Dordrecht en het Da Vinci College zijn we enthousiast over de inzet van studenten bij diverse evenementen en bij de dagelijkse gang van zaken. Zij leren van ons en wij leren op onze beurt weer van de studenten. Zo heeft Lukas van de Luijtgaarden, oud-stagiair van de opleiding logistiek teamleider en inmiddels vrijwilliger, diverse verbeteringen aangebracht om processen beter te laten draaien. We hopen in de toekomst ook voor andere opleidingen gebruik te maken van de inzet van de studenten.”