Wij verdelen de rest!


Voedselbank Dordrecht

Ook uw bijdrage helpt!

Welkom

 

 Algemeen

De hulp van de Voedselbank Dordrecht is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen en is in principe tijdgebonden. Dat doen we door mensen/gezinnen, op verzoek van professionele hulpverleners, tijdelijk een wekelijks voedselpakket te verstrekken.

Hulp kan worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering. Hiervoor werkt de Voedselbank Dordrecht  samen met bedrijven en supermarkten. Zij doneren hiervoor hun overschotten die ze, om wat voor reden dan ook, niet meer kunnen verkopen.

Dit levert diverse voordelen op voor alle betrokken partijen.

  • Er gaat geen voedsel verloren.
  • Mensen met weinig geld krijgen eten.
  • En bedrijven kunnen op relatief goedkope wijze van hun overschotten afkomen.

Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en zelfs dat het milieu minder wordt belast. Voedselbank Dordrecht is aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland, de overkoepelende landelijke organisatie van Voedselbanken. Voedselbank Dordrecht werkt alleen met onbetaalde vrijwilligers en is afhankelijk van giften van derden (in geld, natura en in goederen)  om de doelstellingen te realiseren.


Bekijk onderstaande informatie film over de Voedselbank Dordrecht 

AnbiDe Belastingdienst heeft de Voedselbank Dordrecht aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een algemeen nut beogende instelling.

Dit betekent o.a. dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel.
Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl

RSIN nummer 816148545

Actueel

  • Minister en staatssecretaris brengen een bezoek aan onze voedselbank

    Wat een eer: minister Schouten (LNV) en haar college van Ark (SZW) hebben een bezoek gebracht aan onze voedselbank. Ze waren erg geïnteresseerd in hoe we de voedselverspilling met hulp van ondernemers tegengaan en hoe we daarmee onze cliënten helpen. Het bezoek trok veel aandacht. Radio 1 maakt een mooie uitzending en het AD heeft er een artikel aan gewijd: https://www.ad.nl/dordrecht/landbouwminister-brengt-werkbezoek-aan-dordtse-voedselbank~ad1f987d/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web We hebben de bewindsvrouwen meegegeven dat we graag willen inzetten op een loket voor onze cliënten voor alle sociale voorzieningen, zodat de bureaucratische last voor cliënten afneemt.

  • Raboclub-actie levert een prachtige schenking op

    De leden van de Rabobank mogen van deel van de winst verdelen over verenigingen en stichtingen in hun werkgebied. Dat is in één zin Rabo Clubkas. De Rabobank geeft leden de gelegenheid om te stemmen op organisaties die ze een warm hart toedragen. De Voedselbank was een van de keuzes. Het resultaat was een onovertroffen 3.700 euro die we bijzonder goed kunnen gebruiken. Ongekend dat de leden van de Rabobank zo aan ons gedacht hebben.