Wij verdelen de rest!


Voedselbank Dordrecht

Ook uw bijdrage helpt!

Welkom

 

 Algemeen

De hulp van de Voedselbank Dordrecht is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen en is in principe tijdgebonden. Dat doen we door mensen/gezinnen, op verzoek van professionele hulpverleners, tijdelijk een wekelijks voedselpakket te verstrekken.

Hulp kan worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering. Hiervoor werkt de Voedselbank Dordrecht  samen met bedrijven en supermarkten. Zij doneren hiervoor hun overschotten die ze, om wat voor reden dan ook, niet meer kunnen verkopen.

Dit levert diverse voordelen op voor alle betrokken partijen.

  • Er gaat geen voedsel verloren.
  • Mensen met weinig geld krijgen eten.
  • En bedrijven kunnen op relatief goedkope wijze van hun overschotten afkomen.

Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en zelfs dat het milieu minder wordt belast. Voedselbank Dordrecht is aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland, de overkoepelende landelijke organisatie van Voedselbanken. Voedselbank Dordrecht werkt alleen met onbetaalde vrijwilligers en is afhankelijk van giften van derden (in geld, natura en in goederen)  om de doelstellingen te realiseren.


Bekijk onderstaande informatie film over de Voedselbank Dordrecht 

AnbiDe Belastingdienst heeft de Voedselbank Dordrecht aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een algemeen nut beogende instelling.

Dit betekent o.a. dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel.
Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl

RSIN nummer 816148545

Actueel

  • Drink koffie voor de Voedselbank!

    Jaarlijks organiseren we een actie met Douwe Egberts om koffiepunten te sparen in ruil voor pakken koffie. Roep familie, vrienden, klasgenoten of collega’s op en verzamel DE punten voor de Voedselbank. Knip de DE punten van de koffie en lever ze in bij onze verdeelpunten die door heel de stad verspreid zijn of bij onze hal. In Dubbeldam staat ook een grote doos in de Plus van Pel ’t Lam aan de Dubbelsteynlaan West 86 + 92 waar de punten in kunnen worden gedaan. De actie loopt vanaf nu tot 20 januari. We leveren de DE punten bij Douwe Egberts in en krijgen koffie voor mensen die dat nodig hebben. Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat koffie een moment van ontspanning kan geven voor mensen die een voedselpakket nodig hebben. Help ons helpen!

  • Campagne " we verspillen geen goed voedsel" van start

    De Voedselbank Dordrecht helpt mensen die niet rond kunnen komen, dat weten Dordtenaren zo langzamerhand. Wat minder bekend is, is dat we nog een doelstelling hebben: We helpen verspilling tegen gaan. We grijpen de week van de armoede aan om onze campagne We verspillen geen goed voedsel te starten. In Nederland wordt nog verschrikkelijk veel goed voedsel weggegooid. Dat is ons een doorn in het oog. Onze pakketten worden schaarser. De Voedselbank koopt geen voedsel. Daarom doen we een beroep op Dordtenaren, supermarkten, groenteboeren, groothandels en tuinders, maar ook kantoren en scholen want iedereen kan inzamelen. Help de voedselbank helpen en verzamel wat je overhoudt. Help verspilling tegen gaan en steun de actie: We verspillen geen goed voedsel daarom steunen we de voedselbank.  Onze vaste partners zullen we voorzien van de sticker met het verzoek deze op een plek te plakken die mensen zien. Laat zien dat je geen voedsel verspilt en dat je het liever geeft aan mensen die het goed kunnen gebruiken.  Doe je mee?