Wij verdelen de rest!


Voedselbank Dordrecht

Ook uw bijdrage helpt!

Welkom

 

 Algemeen

De hulp van de Voedselbank Dordrecht is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen en is in principe tijdgebonden. Dat doen we door mensen/gezinnen, op verzoek van professionele hulpverleners, tijdelijk een wekelijks voedselpakket te verstrekken.

Hulp kan worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering. Hiervoor werkt de Voedselbank Dordrecht  samen met bedrijven en supermarkten. Zij doneren hiervoor hun overschotten die ze, om wat voor reden dan ook, niet meer kunnen verkopen.

Dit levert diverse voordelen op voor alle betrokken partijen.

  • Er gaat geen voedsel verloren.
  • Mensen met weinig geld krijgen eten.
  • En bedrijven kunnen op relatief goedkope wijze van hun overschotten afkomen.

Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en zelfs dat het milieu minder wordt belast. Voedselbank Dordrecht is aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland, de overkoepelende landelijke organisatie van Voedselbanken. Voedselbank Dordrecht werkt alleen met onbetaalde vrijwilligers en is afhankelijk van giften van derden (in geld, natura en in goederen)  om de doelstellingen te realiseren.


Bekijk onderstaande informatie film over de Voedselbank Dordrecht 

AnbiDe Belastingdienst heeft de Voedselbank Dordrecht aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een algemeen nut beogende instelling.

Dit betekent o.a. dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel.
Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl

 

Actueel

  • Gulle gift van DOV voor Voedselbank Dordrecht

    De Dordtse Ondernemersvereniging heeft een werkbezoek gebracht aan de Voedselbank Dordrecht en de Hoop. Het was een zeer geslaagde avond waarin de Hoop en de Voedselbank hebben verteld wat ze voor de ondernemers kunnen betekenen en andersom. De ondernemers kregen een rondleiding door de drukkerij van de Hoop en door de hal van de Voedselbank. Voorzitter Matthijs van Muijen nam de gelegenheid te baat om zijn zorgen met de aanwezigen te delen. Hij vertelde dat de schappen nog nooit zo leeg zijn geweest. Als geste heeft de DOV 100 dozen houdbare waren (pasta, meel, rijst etc) beschikbaar gesteld voor de cliënten van de voedselbank. Voorzitter Anneke Maagdenberg van de DOV overhandigde in de vorm van een pak spaghetti de gift aan Matthijs van Muijen bij de Jumbo Sterrenburg.

  • Voedselbank geeft les en zamelt geld in bij Wartburg college

    Afgelopen week hebben Ina Florusse en Matthijs van Muijen een aantal lessen verzorgd op het Wartburg college over armoede en de rol van de Voedselbank daarin. De leerlingen waren verrast, geprikkeld en geïnteresseerd. Daarna kregen we de gelegenheid geld in te zamelen en nog meer bekendheid te geven aan het werk van de Voedselbank. Dennis van Buuren, een van de vrijwilligers bij de Voedselbank Dordrecht, verkocht poffertjes op de markt die het Wartburg college organiseerde. Het was een geslaagde dag waar we en de kinderen iets hebben kunnen bijbrengen en geld hebben opgehaald om onze activiteiten uit te kunnen voeren.